Sugar 7.2.2 beschikbaar

Sugar 7.2.2 is sinds 13 augustus algemeen beschikbaar. 

Read more ...

Open Mind Consultancy implementatiepartner voor Processmaker

Open Mind Consultancy is vanaf maart 2014 officieel implementatiepartner van Colosa's Processmaker SugarCRM-edition. (www.processmaker.com).

 

Read more ...

Deze tekst kan worden

aangepast in de module 

manager bij Nieuws-image-onder-lijst

Open Mind Consultancy is vanaf maart 2014 officieel implementatiepartner van Colosa's Processmaker SugarCRM-edition. (www.processmaker.com).

 

Processmaker voor SugarCRM is een module die zodanig is ontworpen dat een sterke BPMN 2.0 compliant designer, business-rules editor en een BPM/BRE engine, volledig geïntegreerd in Sugar, beschikbaar komt. 

Met dit product en het partnership met Processmaker kan Open Mind Consultancy hoogwaardige dienstverlening voor processmaker leveren.