Open Mind Consultancy is vanaf maart 2014 officieel implementatiepartner van Colosa's Processmaker SugarCRM-edition. (www.processmaker.com).

 

Processmaker voor SugarCRM is een module die zodanig is ontworpen dat een sterke BPMN 2.0 compliant designer, business-rules editor en een BPM/BRE engine, volledig geïntegreerd in Sugar, beschikbaar komt. 

Met dit product en het partnership met Processmaker kan Open Mind Consultancy hoogwaardige dienstverlening voor processmaker leveren.